Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie w dn: 10 i 25 marca 2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn.: 10 i 25 marca 2010 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 10.03.2010 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wyjazd Komisji na teren gminy celem zaopiniowania wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Koronowie o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 25.03.2010 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja Burmistrza Koronowa na temat stanu oświetlenia miasta i gminy Koronowo oraz realizacji wniosków dotyczących oświetlenia.
3. Analiza materiałów na XLVII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 01.03.2010 r.

Danuta Czarnotta
Przewodnicząca Komisji

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (1 marca 2010)
Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2010, 11:55:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780