Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejaskiej w Koronowie w dn. 02 i 24 września 2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 02 i 24 września 2009 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 02.09.2009 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wyjazd Komisji w teren celem wydania opinii w sprawie:
a) sprzedaży gruntów gminnych położonych w Salnie i Dziedzinku,
b) ewentualnego nabycia gruntów w Wiskitnie i Glinkach pod boiska sportowe,
c) zmiany użytkowania budynku.
3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 24.09.2009 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja dotycząca wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (27 sierpnia 2009)
Opublikował: Adela Rojek (27 sierpnia 2009, 14:28:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 832