Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 08 lipca 2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 lipca 2009 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wyjazd Komisji w teren celem zaopiniowania:
a) wniosków dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Koronowo,
b) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo gruntów (dróg) na terenie Koronowa (ul. Przyrzecze, ul. Hoffmanna),
c) wydzielenia działki zabudowanej do sprzedaży.
3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (29 czerwca 2009)
Opublikował: Adela Rojek (29 czerwca 2009, 10:42:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906