Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w dn. 4 i 20 marca 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 04 i 20 marca 2008 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 04.03.2008r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza podjętych uchwał i wniosków w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do budżetu planistycznego na 2008 rok.
  3. Wyjazd Komisji w teren – Koronowo-Pieczyska, Mąkowarsko.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 20.03.2008r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie projektu uchwały o przystąpieniu do aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koronowo na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2012 i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
  3. Analiza materiałów na XVIII sesję Rady
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (28 lutego 2008)
Opublikował: Adela Rojek (28 lutego 2008, 14:16:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1021