Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dniu 22 listopada 2007 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2007 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na lata 2008 i dalsze.
  3. Informacja dotycząca działań w kierunku zapobiegania dalszej degradacji środowiska naturalnego na terenie osuwisk.
  4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
  5. Analiza materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  6. Sprawy bieżące Komisji.
  7. Ok. godz. 11.00 wyjazd Komisji w teren: ul. Kasprzaka, Stary Dwór, Okole, Gościeradz, Tryszczyn
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (12 listopada 2007)
Opublikował: Adela Rojek (13 listopada 2007, 07:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040