Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie


IPP-ZP.271.10.10.2016                                                     Koronowo, 2016-08-22
                                                                                                             
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę studni głębinowej  w Wiskitnie
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. z 2015 poz. 2164) wybrano ofertę złożoną przez:
 
HYDROTREST Sp. z o.o., ul. Abrahama 26/5, 81-366 Gdynia
 
Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena - 95%, okres rękojmi - 5%.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert oraz przedstawiam przyznaną punktację:                                                                                                 Burmistrz Koronowa
                                                                                               Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (22 sierpnia 2016)
Opublikował: Maria Klapczyńska (22 sierpnia 2016, 13:52:59)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (22 sierpnia 2016, 14:18:46)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 663