Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska (...) Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych (...) na OM Samociążek w Koronowie.


IPR-ZP.271.12.2014                                                          Koronowo, 2014-07-30
 
Dotyczy: przetargu przetargu nieograniczonego pn.:
Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie – II etap.
Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie – II etap.

 
            Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907 ze zm.), wybrano  jako najkorzystniejsze:
 
Zadanie 1 -  ofertę nr 1, złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  SOLO Tomasz Koczyński ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola,
Zadanie 2 – ofertę nr 2, złożoną przez SPRINBUD Krzysztof Uczniak ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo

 
Uzasadnienie wyboru: oferty najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert
oraz przedstawiam punktację przyznaną ofertom:
Zadanie 1
Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola - 100 punktów
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz - 73 punkty
Oferta nr 3. Zakład Usług Drogowych REN-DROG  S.C. Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorski ul. Przemysłowa 30B, 85-758 Bydgoszcz -  78 punktów
Oferta nr 4. P.U.H. „KONDREX  BIS”  Frańczak Waldemar Piotr ul. Boleniowa 1, 85-435 Bydgoszcz - 88 punktów
Oferta nr 5. DROG-BET Łukasz Kowalski ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin - 85 punktów
Oferta nr 6. Konsorcjum firm: P.B.I. ROS-SPED W. Radwan ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo - lider; P.R.I.S. INŻBUD Andrzej  i Robert Kortas Sp.j. ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo - partner; P.U.H.P KOMPLEKS_BUD T. Radwan ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo  - partner - 80 punktów
Oferta nr 7. DROMAKS Piotr Myszkier ul. Żytnia 25,  85-356 Bydgoszcz - 78 punktów

Zadanie 2
Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola - 81 punktów
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz -  63 punkty
Oferta nr 3. Zakład Usług Drogowych REN-DROG  S.C. Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorski ul. Przemysłowa 30B, 85-758 Bydgoszcz -  62 punkty
Oferta nr 4. P.U.H. „KONDREX  BIS”  Frańczak Waldemar Piotr ul. Boleniowa 1, 85-435 Bydgoszcz - 84 punkty
Oferta nr 5. DROG-BET Łukasz Kowalski ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin - 63 punkty
Oferta nr 6. Konsorcjum firm: P.B.I. ROS-SPED W. Radwan ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo - lider; P.R.I.S. INŻBUD Andrzej  i Robert Kortas Sp.j. ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo - partner; P.U.H.P KOMPLEKS_BUD T. Radwan ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo  - partner - 70 punktów
Oferta nr 7. DROMAKS Piotr Myszkier ul. Żytnia 25,  85-356 Bydgoszcz - 54 punkty
Oferta nr 8. SPRINBUD Krzysztof Uczniak ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo - 100 punktów

                                                                                             BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (30 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (30 lipca 2014, 15:04:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 960