Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie.


  IPR-ZP.271.21.6.2013                                                        Koronowo, 2013-11-26 
 
   
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  przy ul. Pomianowskiego 1
w Koronowie. znak sprawy IPR-ZP.271.21.2013.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907), wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę nr 12, złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas sp. j.
ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo

 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 12 ofert oraz przedstawiam punktację przyznaną ofertom:
Oferta Nr 1. P.P.H.U. KAMI-BUD  Rętwiny 39, 87-404 Radomin -  80,14 punktów
Oferta Nr 2. Z.U.H. SŁAW-BUD Sławomir Strzałkowski Owadów 93, 26-631 Jastrzębia
- 67,07 punktów
Oferta Nr 3. Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno
- 78,09 punktów
Oferta Nr 4.  Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński
ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek - 94,06 punktyów
Oferta Nr 5. Zakład Usług Budowlanych DEK-MAL ul. Ikara 3/24, 86-300 Grudziądz
- 90,35 punktów
Oferta Nr 6. Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski Cekcynek 37, 89-511 Cekcyn
- 91,43 punktów
Oferta Nr 7. BAUPOL Sp. z o.o.   ul. Przemysłowa 14a, 85-758  Bydgoszcz - 58,77punktów  Oferta Nr 8. MAG-BUD Magdalena Warda ul. Chołoniewskiego 32/39, 85-127 Bydgoszcz
- oferta odrzucona
Oferta Nr 9.   Konsorcjum pn. KOR-POL 1) KOR-POL Koronowo Szymon Korczak
                                                        2) Firma KORBUD Józef Korczak
ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo - oferta odrzucona
Oferta Nr 10. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MEGA Sp. z o.o. ul. Cicha 15A,  88-100 Inowrocław - 93,38 punktów
Oferta Nr 11. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane INSTALREM inż. Krystian Kraus    Gać 9,  86-300 Grudziądz - 59,62 punktów
Oferta Nr 12. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas sp. j. ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo -  100 punktów.

                                                                            BURMISTRZ KORONOWA


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (2 grudnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (2 grudnia 2013, 10:48:09)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (2 grudnia 2013, 11:12:38)
Zmieniono: korekta graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1411