Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. Nr postępowania IPR.271.12.2012.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ                                      

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.
Nr postępowania IPR.271.12.2012.
 
        Informuję, że na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano, jako najkorzystniejszą  w zakresie:
 
Części I -  ofertę Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12
                 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy ul. Bernardyńska 13   85-950 Bydgoszcz
Części II – ofertę Konsorcjum: 
                   1. Bank Spółdzielczy w Koronowie Plac Zwycięstwa 12 86-010 Koronowo
                   2. SGB-Banku Spółka Akcyjna ul. Szarych Szeregów 23a  60-462 Poznań
Uzasadnienie wyboru:
Oferty najkorzystniejsze w zakresie poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100 %.
Jednocześnie informuję, że w postępowaniu złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp podaję przyznaną ofertom punktację:
I część
Oferta nr 1  - Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie  Al. Jana Pawła II 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy ul. Bernardyńska 13   85-950 Bydgoszcz - 100 punktów. Oferta nr 2 - Konsorcjum:
1. Bank Spółdzielczy w Koronowie Plac Zwycięstwa 12   86-010 Koronowo
2. SGB-Banku Spółka Akcyjna ul. Szarych Szeregów 23a   60-462 Poznań - 99,43 punktów.
II część
Oferta nr 1  - Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie  Al. Jana Pawła II 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy ul. Bernardyńska 13   85-950 Bydgoszcz - 94,37 punktów Oferta nr 2 - Konsorcjum:
1. Bank Spółdzielczy w Koronowie Plac Zwycięstwa 12   86-010 Koronowo
2. SGB-Banku Spółka Akcyjna ul. Szarych Szeregów 23a   60-462 Poznań - 100 punktów.
Informuję, że umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 uPzp.
                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (5 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (5 listopada 2012, 12:15:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1205