Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/17/07

Koronowo, dnia 10 września 2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/17/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.09.2007 r., dotyczące uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej do działki nr 127/2 w miejscowości Koronowo- Tuszyny.”


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (3 września 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (12 września 2007, 10:38:17)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (6 listopada 2007, 12:39:43)
Zmieniono: zmiana wpisu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 967