Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/31/06/07

Koronowo, dnia 18.01.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/31/06/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Starosty Bydgoskiego z dnia 15.01.2007 r., że występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakład Magazynowania, Przetwarzania i Recyklingu Odpadów w Koronowie przy ul. Przemysłowej 3, na działce nr 1100”.


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie - opinia Starosty Bydgoskiego (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (18 stycznia 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (22 czerwca 2007, 14:58:52)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (27 czerwca 2007, 08:47:04)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 936