Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 w zakresie:
- Ratownictwa i ochrony ludności

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (21 maja 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (22 maja 2020, 12:12:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388