Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.166.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.166.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

metryczka


Wytworzył: Beata Kolasińska (29 listopada 2018)
Opublikował: Beata Kolasińska (30 listopada 2018, 13:05:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Marta Sadkowska-Zielke (6 sierpnia 2020, 10:03:00)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 613