Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 marca 2018)
Opublikował: Aneta Babińska (15 marca 2018, 15:34:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424