Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 32 (z 32)zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.21.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 9 złożoną przez AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk. Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego kryterium 100% cena 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup gruzu ceglano - betonowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 2 czerwca 2017  09:15
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Budowa studni głębinowej w Wiskitnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.11.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów betonowych wraz z dostawą

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 maja 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony p.n. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Łąsko Wielkie - Wilcze

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.8.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo – I etap część północna

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.7.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu (usługa społeczna)
nr sprawy: ZP.2614.2017
wartość: mniejsza niż kwoty określone art. 138g ust. 1 pkt 1 uPzp
termin składania ofert: 20 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.4.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. - w organizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.2.2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 23 marca 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.2.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego oraz jednostek Gminy.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.3.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony p.n. Budowa mieszkań socjalnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.1.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 32 (z 32)