Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.13.2015
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.12.2015
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 7 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 lipca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.10.2015
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2015
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.3.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.8.2015
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: ZP.233.3.2015
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 28 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.7.2014
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2015  08:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów.  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.6.2015
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim - II postępowanie

zamawiający: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.16-2.2015.VIII
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: protokół sesji otwarcia ofert 

zamówienie na:

Wydanie 5 opinii na temat spełniania przez sale lekcyjne, w których planuje się utworzenie przedszkola wymagao ochrony przeciwpożarowej, przepisów bhp, sanitarnych oraz budowlanych - III postępowanie

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.14-3.VIII.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono protokół sesji otwarcia ofert. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.2.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNY ZAKUP BETONU TOWAROWEGO – MASY BETONOWEJ B-5, B-7,5, B-10, B-15, B-20

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności interpersonalnych w ramach projektu „Wrota Sukcesu” - 2015

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.2.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z animatorem muzycznym w ramach projektu „Wrota Sukcesu” - 2015

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.3.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów teatralnych w ramach projektu „Wrota Sukcesu” - 2015

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.4.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów przędzenia w ramach projektu „Wrota Sukcesu” - 2015

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.5.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów powroźniczych w ramach projektu „Wrota Sukcesu” - 2015

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.6.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów „dawna polska wieś” w ramach projektu „Wrota Sukcesu” - 2015

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.7.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 50) starsze przetargi »