Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 48 (z 48)zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/04/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 21 maja 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki”.

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.9.2013.VIII
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 21 maja 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w dziale "rozstrzygnięcia przetargów" 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/03/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 15 maja 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie"

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.3.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2013  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ: Walec, Przyczepy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/06/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ: Autobus Jelcz, Walec, Przyczepy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/01/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.1.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce - Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.2.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2013  09:00
wynik postępowania: Informację zamieszczono w zakładce Przetargi - rozstrzygnięcia przetargów. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 48 (z 48)