Przetargi w toku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 29 (z 29)zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów „papier czerpany” w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.14.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 8 grudnia 2014  09:00

zamówienie na:

Dowóz uczniów na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - II TURA

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.16.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 29 września 2014  10:00

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów teatralnych w ramach projektu "Wrota Sukcesu"

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.12.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 24 września 2014  09:00

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów garncarskich w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.11.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 15 września 2014  09:00

zamówienie na:

wydzierżawienie części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 76/25 położonej w Koronowie - miejscowość letniskowa Pieczyska

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo
tryb zamówienia: Ogłoszenie !!!
nr sprawy: TA.261.1.2014
wartość: Zarzadzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.7.2011
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  10:00

zamówienie na:

Usługa transportu uczniów w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.10.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 3 czerwca 2014  09:00

zamówienie na:

Dowóz uczniów na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.14.2014
wartość: pon. 14.000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2014  10:00

zamówienie na:

„Na świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie”.

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy: MGOSiR/TA.341-1/11
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 kwietnia 2011  12:00

zamówienie na:

na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo świadczone w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.340-6/10
wartość: pow. 14.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2010  10:00

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 29 (z 29)