Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.12.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 11 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: WF.233.5.2014
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieoraniczony
nr sprawy: OA.251.2.2014
wartość: nie przekraczająca 207000,00 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.261.2.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 listopada 2014  08:30
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów skutecznej prezentacji w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.13.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 24 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: ZAMIESZCZONO PONIŻEJ 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów betonowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.10.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2014/2015 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO.

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.17.2014.VIII
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 13 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na: Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.17.2014
wartość: Poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 22 października 2014  09:00
wynik postępowania: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów.  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Strefa przemysłowa - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.14.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 3 października 2014  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.8.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 września 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.16.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 23 września 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę kamienia kolejowego.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.15.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 16 września 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.7.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 września 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na przebudowę drogi Salno - Gogolin

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.13.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 3 września 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na: Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - II etap Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.12.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.10.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.11.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »