Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/22/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

zamówienie na:

Zakup używanej koparko-ładowarki

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/21/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/20/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.22.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.3.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/16/13
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/ZP/2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/19/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.261.1.2013
wartość: poniżej kwoty 193.000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/13/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. POMIANOWSKIEGO 1 W KORONOWIE

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.21.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: UMIESZCZONO W ZAKŁADCE PRZETARGI - ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/18/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 13 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/17/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016

zamawiający: Zespół Szkół w Mąkowarsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.18.2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 października 2013  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/13/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 października 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/12/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 października 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.16.2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 września 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.20.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 23 września 2013  09:00
wynik postępowania: Informację umieszczono w zakładce przetargi - rozstrzygnięcia przetargów 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »