Przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Pomianowskiego 7 w Koronowie - piętro

O G Ł O S Z E N I E !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę lokalu użytkowego
położonego przy ul. Pomianowskiego 7 w Koronowie


Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 13,05 m? wyposażony jest w instalację elektryczną,
CO, wspólne pomieszczenie WC


Przeznaczenie lokalu:
biuro, usługi, działalność nieuciążliwa dla ludności.

Cena wywoławcza:
Wysokość wywoławcza stawki czynszu za 1 m? powierzchni całkowitej lokalu 5,00 zł/m? ( netto ), zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2011 z dnia 14 stycznia 2011r.

Kwota wadium – 70,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2014 r. ( czwartek ), o godzinie 11:00
        w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, pokój nr 6


Zakład zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium:
a) w kasie ZGKiM najpóźniej do godziny 10.00 dnia 23 stycznia 2014r.
b) przelewem na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001 najpóźniej do dnia 21 stycznia 2014r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 procent ceny wywoławczej, z zaokrągleniem wzwyż do pełnego 1-go złotego za 1m? – tj.1,00 zł.

4.Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

5.W przypadku uchylania się ustalonego dzierżawcy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi a ZGKiM może zaproponować zawarcie umowy oferentowi, który jako poprzedni zaoferował najwyższą cenę.


Szczegółowe informacje można uzyskać w ZGKiM w Koronowie Al. Wolności 4
w Dziale Mieszkaniowym pok. nr 5, tel. (0-52) 58 60 413

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (8 stycznia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (8 stycznia 2014, 13:43:34)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1750