Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

BURMISTRZ  KORONOWA Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz.1990 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości,że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl na okres 21 dni, tj.: od dnia 09.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., umieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Informację o wywieszeniu wykazu podano   do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Wosicka-Sztylka (9 września 2021)
Opublikował: Michał Izbaner (9 września 2021, 08:33:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965