Uchwała nr XV/165/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze”, położonego w KoronowieNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r., Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r., Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004r., Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880)

Uchwała nr XV/165/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze”, położonego w Koronowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r., Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r., Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004r., Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2177