Uchwała nr XV/163/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia lasu prywatnego położonego w Koronowie - Pieczyskach charakteru ochronnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 16 ust. 1A ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 1991r. Nr 101, poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 85, Nr 54, poz. 254 i z 2007r. Nr 245, poz. 1775

Uchwała nr XV/163/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia lasu prywatnego położonego w Koronowie - Pieczyskach charakteru ochronnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 16 ust. 1A ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 1991r. Nr 101, poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 85, Nr 54, poz. 254 i z 2007r. Nr 245, poz. 1775Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:32:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2669