Uchwała nr xv/161/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/516/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292)

Uchwała nr xv/161/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/516/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2367