NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXVIII/649/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 maja 2023w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2022 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXVIII/649/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 maja 2023


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (282kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 31.05.2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: BUDŻET GMINY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Agata Głogowska (5 czerwca 2023, 13:48:54)

Ostatnia zmiana: Agata Głogowska (5 czerwca 2023, 14:19:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131