NULL string(0) ""

Uchwała nr LX/512/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 czerwca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LX/512/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 czerwca 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317 ze zm.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (377kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.06.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowi
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XLII/369/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXVI/317/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr LX/507/18 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr LIV/470/14 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XL/371/13 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LXXIII/611/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2023

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.07.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.3621

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:20:18)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (6 marca 2023, 15:23:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 617