Uchwała nr LIV/480/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2022w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIV/480/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2022


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (24347kB) pdf


Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.03.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXXIV/463/01 Rady Miejskiej w Koronowie
XXVI/270/97
XXI/206/96

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.04.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.1877

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (1 kwietnia 2022, 11:24:49)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (26 kwietnia 2022, 15:51:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318