Uchwała nr LII/449/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 stycznia 2022w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu z transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbestNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LII/449/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 stycznia 2022


w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu z transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (528kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.01.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr LIII/466/22 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 31.01.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.500

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (27 stycznia 2022, 13:57:50)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 marca 2022, 12:14:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 267