Uchwała nr XLVI/389/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 września 2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/389/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 września 2021


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (185kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.09.2021
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2022
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXX/251/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LXVI/555/22 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 05.10.2021
  • pozycja w dzienniku: 4847

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (4 października 2021, 09:43:32)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (2 listopada 2022, 14:08:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 511