Uchwała nr XXXVIII/328/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 marca 2021w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koronowo na lata 2021 - 2026”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/328/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 marca 2021


w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koronowo na lata 2021 - 2026”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (1812kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 31.03.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: POLITYKA MIESZKANIOWA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 08.04.2021
  • pozycja w dzienniku: 1935

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (7 kwietnia 2021, 07:50:55)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 13:13:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556