Uchwała nr XXXIV/302/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 stycznia 2021w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/255/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 tj.) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/302/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 stycznia 2021


w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/255/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 tj.) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.01.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXX/255/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.02.2021
  • pozycja w dzienniku: 541

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 stycznia 2021, 14:00:18)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 11:23:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186