NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/296/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Koronowo. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), i art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/296/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Koronowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), i art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LVIII/495/22 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.01.2021
  • pozycja w dzienniku: 7

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 grudnia 2020, 11:04:47)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (9 maja 2022, 12:26:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 574