Uchwała nr XXXII/273/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 611) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/273/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 611) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (272kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 25.11.2020
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: POLITYKA MIESZKANIOWA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.12.2020
  • pozycja w dzienniku: 5966

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 13:13:35)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 13:53:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297