Uchwała nr XXXII/270/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/270/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 25.11.2020
Data wejścia w życie:  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XIX/164/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XLVIII/421/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXVI/314/21 Rady Miejskiej w Koronowie


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.12.2020
  • pozycja w dzienniku: 5963

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 13:05:52)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (29 listopada 2021, 13:54:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325