Uchwała nr XXX/251/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 września 2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/251/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2020


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 30.09.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2021
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XVI/141/19 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XLVI/389/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.10.2020
  • pozycja w dzienniku: 4792

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 października 2020, 08:45:34)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (2 listopada 2022, 14:55:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1812