Uchwała nr XXVIII/233/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 sierpnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/233/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm. ) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.08.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr III/23/02 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.09.2020
  • pozycja w dzienniku: 4207

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (31 sierpnia 2020, 09:15:53)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 11:22:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286