Uchwała nr XXVII/224/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 czerwca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/224/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 24.06.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXII/191/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.07.2020
  • pozycja w dzienniku: 3335

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 czerwca 2020, 08:31:33)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (29 lipca 2021, 14:35:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1096