Uchwała nr XVI/141/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 października 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/141/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 października 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 31.10.2019
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2020
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LIII/451/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXX/251/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 12.11.2019
  • pozycja w dzienniku: 5954

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (7 listopada 2019, 08:46:43)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 14:49:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1662