Uchwała nr XIII/122/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz pkt 3 lit. a obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz.745), uchwala się, co następuje.

Uchwała nr XIII/122/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz pkt 3 lit. a obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz.745), uchwala się, co następuje.


treść uchwały (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (4 września 2019, 11:32:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600