Uchwała nr XI/99/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 czerwca 2019w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 5 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755)

Uchwała nr XI/99/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2019


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 5 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755)


metryczka


Opublikował: Aneta Babińska (28 czerwca 2019, 09:56:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266