Uchwała nr VI/57/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 lutego 2019w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/57/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 lutego 2019


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (245kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (6 marca 2019, 15:05:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429