NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXVI/616/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 17 października 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1234 ze zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXXVI/616/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 17 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1234 ze zm. ) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (62kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 17.10.2018
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: POLITYKA MIESZKANIOWA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 24.10.2018
  • pozycja w dzienniku: 5358

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (23 października 2018, 08:23:01)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 14:07:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 436