2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.7.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 99/16, 99/22 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (25 kwietnia 2019, 11:15:12)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192