2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08.04.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.11.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek
z dnia 25.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
stabilizacji osuwiska przy Elektrowni Wodnej Koronowo – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 139/1, 140 położonych w Samociążku, obręb m. Samociążek, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 kwietnia 2019)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (10 kwietnia 2019, 10:46:50)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143