Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 26 lutego 2020r., godz. 12:00.


Zapraszam do udziału w XXII sesji
Rady Miejskiej w Koronowie,
która odbędzie się 26 luty 2020 r. o godz. 12:00
 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


 
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad:  XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Wyróżnienie laureatów konkursu "Ambasadorzy małych ojczyzn".
 6. Podziękowanie za współpracę i pełnienie funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie.
 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
 13. 1Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2020 rok.
 15. Zapytania, wnioski i informacje.
 16. Składanie interpelacji.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXII sesji.
 
W czasie sesji przewidziana jest przerwa w obradach.
 
Koronowo, 13 luty 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie

Katarzyna Brygida Szulta - Roamniuk
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (14 lutego 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (14 lutego 2020, 07:57:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469