Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

metryczka


Wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza (13 sierpnia 2018)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (5 września 2018, 11:46:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421