2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24.10.2018 r., znak: IPP-PP.6733.1.42.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek
z dnia 19.10.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie i nadbudowie łącznika "B – C" w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie - realizacja inwestycji na nieruchomości ozn. nr ewid. 2595 położonej w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (24 października 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (24 października 2018, 07:34:09)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160