2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 13.09.2018 r., znak: IPP-PP.6733.1.25.2018 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 19.07.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie budynku krytej pływalni (wraz z saunami) z kręgielnią (wraz z bufetem) i gabinetami fizjoterapeutycznymi oraz zmianą zagospodarowania terenu działki na nieruchomości o nr ewid. 1047/82 położonej w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 września 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (13 września 2018, 12:57:25)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315