2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 06.08.2018 r., znak: IPP-PP.6733.1.27.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20.07.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zabezpieczeniu osuwiska powstałego w m. Koronowo w obrębie ulicy Tucholskiej oraz przebudowie ulicy Tucholskiej w km  od 1+300 do km 1+690 – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 330/1, 402/3 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 sierpnia 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (7 sierpnia 2018, 07:43:38)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123